Helpen

Home > Helpen

We willen en kunnen nog veel meer

U kunt helpen, door een éénmalige gift via de donatieknop hierboven of direct op onze bankrekening:

IBAN:  NL73ABNA0517643723
Op naam van: Stichting Philanthropy Connections


Wilt u ons werk als vaste donateur steunen dan kunt u op deze rekening ook automatisch bijvoorbeeld een maandelijks bedrag laten storten.

Schenken met belastingvoordeel

Uw donatie kan nog meer effect hebben wanneer u uw periodieke gift voor een periode van minimaal vijf jaar vastlegt. Dan is deze namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Giften die niet schriftelijk vastgelegd worden zijn slechts voor een klein deel aftrekbaar en dan alleen boven een bepaalde drempel.

Een voorbeeld:

Stel, u ondersteunt ons met 12 euro per maand, dus met 144 euro per jaar. Wij ontvangen dan netto dit bedrag. Maar als u bereid bent uw donatie voor een periode van vijf  jaar te registreren, is uw gift volledig aftrekbaar van de belastingen. Het belastingvoordeel bedraagt in dit voorbeeld maar liefst 74 euro . U kunt er dan voor kiezen ons dit belastingvoordeel te gunnen. Zonder dat het u een cent meer kost, helpt u ons in dat geval jaarlijks met een bedrag van 144 + 74 = 218 euro. *)

 

Eenvoudig uw periodieke gift registreren?

Wilt u op een eenvoudige manier uw periodieke gift regelen? Stuurt u dan een korte mail naar:

schenken@philanthropyconnections.org

Wij nemen dan contact met u op en zorgen samen met u voor een vlotte registratie. 

 

Voor onze hulp aan zeer kwetsbare volwassenen en kinderen zijn wij volledig afhankelijk van onze sponsoren en donateurs. Zij stellen ons in staat hen te helpen, zodat er een eind komt aan hun noodlijdend bestaan en zij een zelfstandig en menswaardig leven kunnen opbouwen.

 

Alvast enorm bedankt voor uw bijdrage en voor de te nemen moeite. 

 *) Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de daaruit voortvloeiende belastingtarieven. Voor een snelle, simpele berekening kunt u terecht op: www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel

Indien u meerdere aftrekposten heeft, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte waartegen u de gift kan aftrekken.

Aan de uitkomst van de Schenkcalculator kunt u geen rechten ontlenen. (© Schenkservice 2014).
Voor volledige informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.