Over ons

Home > Over ons

Rob Urgert:
Met mijn gezin bezocht ik in 2011 een paar projecten met Philanthropy Connections en ik was meteen om. Zo duidelijk dat dit goed zit! Wat zij doen werkt echt.

Over ons

Wie zijn wij?
Philanthropy Connections is een non profit organisatie die zich inzet voor mensen in kwetsbare situaties. Wij doen dat door lokale organisaties te ondersteunen die hen helpen een zelfstandig en menswaardig bestaan op te bouwen.
Deze organisaties kennen de problemen en behoeften binnen hun gemeenschappen als geen ander. Ze spreken de taal en kennen de cultuur. Daarmee zijn zij de ideale hulpverleners.  Alleen missen ze de middelen en de contacten om (financiële) hulp van buitenaf te vinden. Wij doen dat voor hen, zodat zij nog meer mensen nog beter kunnen helpen.

Wat voor organisaties steunen wij?
We richten ons met name op organisaties die actief zijn op het gebied van  Gezondheidszorg, Educatie, Sociale Rechtvaardigheid, en -in meer algemene zin- Armoedebestrijding. We steunen dìe organisaties die in samenspraak met hun gemeenschappen onderzoeken wat de werkelijke problemen zijn, hen betrekken bij de oplossingen, deskundig zijn op hun vakgebied en efficiënt en kosten-effectief te werk gaan.

Waar werken wij?
Philanthropy Connections richt zich op projecten in Thailand, Cambodja en Birma. Op termijn is uitbreiding naar andere landen mogelijk.

Hoe werken wij?
Vanuit ons kantoor in Chiang Mai in Noord-Thailand zoeken we organisaties en projecten die bij onze doelstellingen passen. Als we na een grondig onderzoek overtuigd zijn van de kwaliteit van hun werk en hun betrouwbaarheid als partner, bespreken we wat ze nodig hebben. Vervolgens gaan we daarnaar op zoek. Met alle middelen die ons ten dienste staan.

Wat voor soort hulp?
In de meeste gevallen zoeken we financiering voor de projecten van de organisaties. Verder plaatsen en begeleiden we vrijwilligers, verzorgen trainingen en brengen partijen bij elkaar die elkaars dienstverlening aanvullen. Wij laten de directe hulp over aan lokale deskundigen. Onze kracht is het vinden van de middelen die het die deskundigen mogelijk maakt hun werk nog beter te doen.

Hoe kan Philanthropy Connections bestaan?
Philanthropy Connections is een kleine, gespecialiseerde, ideële organisatie die door met lokale salarissen te werken zeer kosten-effectief is. We zijn lokaal gevestigd, hebben geen dure internationale kantoren en dus zijn onze overheadkosten erg laag. Omdat wij het belangrijk vinden dat het geld dat bedoeld is voor de projecten ook naar die projecten gaat hanteren wij minimale projectbegeleidingskosten die direct gerelateerd zijn aan de projecten. Maar om onze kantoorkosten te dekken en om aanvullende diensten te kunnen blijven aanbieden die we niet in rekening kunnen brengen hebben we de steun van donateurs nodig.

Philanthropy Connections heeft de ANBI status waardoor giften vanuit Nederland aftrekbaar zijn van de belasting.

   Volg ons werk via de nieuwsbrief.