Team en Bestuursleden

Home > Over ons > Team en Bestuursleden

Rob Kamphues

Rob Kamphues:
Sallo helpt, geheel belangeloos en op een uiterst karig loontje, honderden, zoniet duizenden jongeren aan een beter bestaan. Op een bescheiden, maar steeds grotere voet, oprecht en integer. Dat verdient steun. En heel soms denk ik zelfs weleens: 'Zal ik ook.....'.    Lees verder

Team en Bestuursleden

Team

In mei 2013 is Vanessa Loucky op full-time basis op ons kantoor in Chiangmai komen werken. Vanessa helpt ons met het beheer van het steeds complexere werk van Philanthropy Connections. Zij is Amerikaanse en afgestudeerd aan de Western Washington Universiteit met een major in Internationale Ontwik-keling en Mensenrechten. Vanessa is ook een alumna van AmeriCorps VISTA. Ze heeft ruime ervaring in het werken met maatschappelijke organisaties en in de Non-Profit sector.

Bestuursleden

In overeenstemming met de statuten van onze stichting, staat het werk van Philanthropy Connections onder toezicht van een bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden met Sallo Polak als de bestuursvoorzitter. De overige leden zijn Rene Mendel, Catherine Keyl en Gerard Verberne.

De  bestuursleden en hun rol binnen Philanthropy Connections.

René Mendel is de penningmeester van Philanthropy Connections. Rene was jarenlang als Andragoloog verbonden aan de universiteit van Amsterdam en is nu al vele jaren directeur van ‘Interakt’. Interakt produceert documentaires, tv-programma's, websites, DVD's, boeken en tentoonstellingen. Alles met een historische, culturele, educatieve of maatschappelijke insteek.

Catherine Keyl is de specialist op het gebied van public relations van het bestuur van Philanthropy Connections. Meer dan 20 jaar is Catherine een bekend gezicht op de Nederlandse Televisie als talkshow host. Zij werkte regelmatig samen met Sallo, die opnameleider bij haar programma’s was. Tegenwoordig schrijft Catherine columns voor één van de grote landelijke dagbladen van Nederland en is ze nog veelvuldig op de Nederlandse TV te zien.

Gerard Verberne is de secretaris van het bestuur. Gerard is een succesvolle ondernemer met o.a. een ruime ervaring in de machinebouw. Na de verkoop van zijn bedrijven, werkt hij nu als consultant en adviseur voor diverse bedrijven. Daarnaast is Gerard actief als mediator en organisatiecoach.

   Volg ons werk via de nieuwsbrief.